wtorek, 8 września 2015

Uruchomiliśmy Spółdzielnię!

Historia ze Spółdzielnią zaczęła się podczas warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego, dofinansowywanych przez PFRON. Dyskutowaliśmy wtedy nad trudnościami związanymi ze znalezieniem pracy przez osoby niesłyszące. Przyszła nam do głowy myśl o założeniu spółdzielni socjalnej, która zatrudniałaby osoby niesłyszące. Zdawaliśmy sobie jednocześnie sprawę, że osoby niesłyszące, bezrobotne same nie przebrną przez gąszcz przepisów organizacyjno-prawnych przy tworzeniu spółdzielni. W ciągu dwóch lat od pomysłu zmienił się stan prawny i spółdzielnię socjalną mogły utworzyć dwa podmioty prawne. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Dobre Słowo w Siedlcach i przystąpiliśmy do tworzenia spółdzielni. Decyzja była stanowcza i wymagała szybkiej realizacji.