wtorek, 13 października 2015

Pierwsze kroki spółdzielni

We wrześniu ruszyła budowa suszarni.  Przygotowaliśmy płytę betonową pod suszarnię. Fundament zbudowaliśmy z betonowych bloczków, na których ustawiliśmy kontener na komorę suszarniczą. Korzystając ze środków dotacji suszarnia wyposażona została w piec grzewczy i ażurową podłogę do suszenia ziół. Zakład Ślusarski Pana Mariana Mazurkiewicza  z Markuszewa  nie tylko sprzedał i  zamontował  technologię suszarniczą ale również bezinteresownie udzielał jako doświadczony przedsiębiorca wsparcia merytorycznego w zakresie funkcjonowania skupu, metod suszenia, zakupu odpowiedniego wyposażenia. ’’Budowla’’ prezentuję się znakomicie wraz z kontenerem magazynowym na skup ziół. Czeka na pierwszy surowiec zielarski.
                             
W miesiącu październiku rozpoczynamy skup korzeni mniszka lekarskiego, tataraku, kobylaku, biedrzyńca, żywokostu oraz żołędzi.
Dzięki środkom dotacyjnym jesteśmy w trakcie dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na pracownie: rękodzieła artystycznego, hafciarską i cukierniczą.
Mamy pięciu pracowników. Są to osoby zrekrutowane z grupy osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie, dyskryminowanych na rynku pracy ze względu na niepełnosprawność. Każda z nich reprezentuje ciekawą osobowość, szczególne umiejętności i chęć do pracy w spółdzielni.