wtorek, 16 października 2018

Akcja kasztanobrania


Akcja kasztanobrania została zakończona

Zarząd Spółdzielni Socjalnej Zioła Siedleckie składa wszystkim  serdeczne podziękowania za włączenie się w akcję zbierania kasztanów w sezonie 2018r. Zebrano łącznie ponad 5 ton kasztanów. Szczególnie dziękujemy dzieciom i młodzieży, opiekunom, wychowawcom, rodzicom wspierającym ideę ekonomii społecznej, solidarnej, wszystkim realizującym misję spółdzielni – podniesienie aktywności  społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz lokalnej społeczności.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do:
- Gminnego Przedszkola w Korczewie – kadry przedszkola – Pań: Teresy Mizianko i Krystyny Szelech oraz przedstawiciela Rady Rodziców – Pana Karola Kryszczuk
- Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Kotuniu Pani Moniki Bryńczak
- Zespołu Oświatowego w Żelkowie Kolonii – Pani Zofii Jagiełło oraz kadry i przedstawicieli Rady Rodziców Publicznego Przedszkola w Żelkowie Kolonii
- Zespołu Oświatowo-Wychowawczego w Białkach k/Siedlec Pani Jolanty Khelifi – XVI Drużynie Harcerskiej „Dzikie koty”
- Przedszkola „Ochronka” Sióstr Służebniczek NMP w Siedlcach- siostrze Miriam 
- indywidualnych zbieraczy -  mieszkańców okolicznych miejscowości koło Siedlec.


 AKTUALNIE SKUPUJEMY:
- żołędzie płukane:
- pierwszy gatunek 1,50 zł/kg (żołędzie duże)
- drugi gatunek 1,20 zł/kg (żołędzie małe)
- owoc głogu 2 zł/kg
- owoc tarniny 2 zł/kg